skip to Main Content

Optopper is een duurzame houten dakopbouw waarmee je de oppervlakte van je bedrijfsruimte dak kunt gebruiken voor nieuwe appartementen.

Onze Smart Tiny Loft is van hout en daarmee zijn deze Smart Loft appartementen met hun lichte constructie zeer geschikt voor dakopbouwen. Het bouwsysteem is op basis van bio based materialen en circulaire materialen die in fabrieken worden geassembleerd. En op de bouwplaats als een bouwpakket op het dak worden gemonteerd.

Optoppen is het aanbrengen van één of meerdere woonlagen

Op de top, dus op het dak, van een bedrijfspand een extra woonlaag aanbrengen dat is optoppen. Of een aantal woonlagen als de constructie van het gebouw en de regelgeving dit toelaten.

Voordelen van prefabriceren en houtskeletbouw

Onze Tiny Smart Loft is van hout en daarmee is dit appartement met een lichte constructie zeer geschikt voor een dakopbouw. De bouwmethode is op basis van bio based en circulaire materialen die in een Prefab fabriek en timmer fabriek worden geassembleerd. Hout is licht, sterk, flexibel en circulair. Met bouwen in hout wordt CO2 opgeslagen.

Optopper bedrijfsunit als oplossing van het woningtekort?

Door de toename van kleinere huishoudens blijft de vraag naar woningen voorlopig hoog. Steden worden steeds dichter bebouwd en de bouwgrond schaarser. Door gebruik te maken van je dakoppervlak en veelal nieuwe bestemmingsplannen waar wonen & werken wordt toegestaan, ontstaan er nieuwe plekken voor nieuwbouw en passende woningen bij de huidige vraag. Meer weten? Neem dan contact met ons op. www.smarttinyloft.nl

Kans voor starters op de woningmarkt

Een eigen loft dicht bij je werk in de stad is voor velen een utopie. Maar ben jij starter op de woningmarkt, is tiny living voor jou een lifestyle en heb jij het ‘ontspullen’ helemaal omarmd? Dan maakt Tiny Smart Loft jouw droom tot werkelijkheid. Met oog voor detail, stijlvol ontwerp en slim doordacht tot in elk hoekje, ontwierp een team van creatieve professionals Tiny Smart Loft. Kwalitatief wonen in de stad is nu ook voor jou betaalbaar. Door de compacte bouw, beperk je ook nog eens je ecologische voetafdruk.

Starters met sleutelberoepen

Starters met sleutelberoepen hebben het vaak moeilijk op de woningmarkt en trekken dan ook veelal de stad uit. Maar een stad kan niet zonder docenten, verpleegkundigen en politiemensen. Daarom zet Smart Tiny Loft zich in om comfortabel wonen in de stad juist voor hen mogelijk te maken.

Betaalbaar

In een overspannen woningmarkt bepaalt niet de kwaliteit maar de betaalbaarheid van de woning de vraag. Daardoor stijgt de waarde van een woning per m2 naarmate de woning kleiner wordt. De extra opbrengst die hieruit voortvloeit, wordt voor een deel tenietgedaan door hogere bouwkosten per m2. Zo wordt bijvoorbeeld de investering in de badkamer, keuken en klimaatinstallatie over minder m2 verdeeld. Maar zelfs na aftrek van deze hogere bouwkosten resulteert een extra marge. Smart Tiny Loft kiest ervoor om deze extra marge te investeren in een Smart Inbouwpakket. Zo krijgt de eindgebruiker premium wooncomfort voor zijn geld.

Premium wooncomfort door Fictief Vloeroppervlak (fvo)

In een Smart Tiny Loft wordt de ideale plattegrond gecombineerd met een op tot in het detail afgestemd Smart Inbouwpakket. Dit maakt het mogelijk om dezelfde vierkante meter te gebruiken voor meerdere functies. Het dubbele ruimtegebruik levert extra wooncomfort en Smart Tiny Loft drukt dat uit in de grootheid Fictief Vloeroppervlak (fvo). Over fvo’s hoeft geen erfpacht te worden betaald en je ziet ze ook niet terug in de bouwkosten. De investering in een Smart Inbouwpakket wordt ruimschoots gecompenseerd met deze besparingen. Premium wonen op dure locaties wordt zo óók betaalbaar voor starters.

Duurzaam tot de max

Klein wonen is op zichzelf al duurzaam. Het kost minder energie om de woning te verwarmen en de bewoner is gedwongen te “ontspullen”. Maar de modulaire Smart Tiny Loft is óók nog eens bio-based. Door toepassing van zoveel mogelijk circulaire materialen scoort het ontwerp zeer positief op de MPG (= norm voor MilieuPrestatie Gebouwen). En het klimaatsysteem is zo goed doordacht dat zelfs zonder PV-systeem wordt voldaan aan de BENG norm. Met slechts anderhalf PV-paneel scoort de modulaire Smart Tiny Single zelfs 0-op-de-meter.

Samenwerking?

Bent u beleidsmaker, projectontwikkelaar, belegger of bouwer en wilt u betaalbare starterswoningen realiseren op binnenstedelijke locaties, dan is een blok Tiny Smart Lofts een welkome aanvulling op uw project.

Met bij elkaar opgeteld 50 jaar ervaring in projectontwikkeling, zijn wij in staat alle fases uit het ontwikkelingstraject voor u te verzorgen, vanaf schetsontwerp tot en met realisatie. Ook een marketing & salestraject via een consumentenportal op onze website en de kopersbegeleiding behoort tot de mogelijkheden. Voor een optimale samenwerking is het wenselijk ons vroegtijdig bij uw project te betrekken.

De eerste stap die de gemeente Alkmaar zet in wonen langs het kanaal

De komende jaren wil de gemeente Alkmaar totaal 12.500 woningen realiseren aan het Alkmaar Kanaal. In Overdie staan zo’n 950 woningen in de planning. Het moet een levendig gebied worden waar ook gewerkt wordt.

PNO Wonen bekijkt de mogelijkheden van onze huidige bedrijfs-/ kantoor locaties waar dit mogelijk kan worden gerealiseerd om zo onze visie ‘Wonen & Werken’ verder op de kaart te zetten.

PNO Wonen gaat hier haar eigen concept smart lofts toepassen. Een eigen ontwikkeling helemaal van deze tijd met innovaties als toegang via mobiel en CO2 neutraal in gebruik.

Schagen ligt in het noordwesten van de regio West-Friesland en voor een groot deel nog net binnen de Westfriese Omringdijk. Deze 126 kilometer lange dijk loopt via de steden Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar, Schagen en Medemblik weer terug naar Enkhuizen. Het is een heerlijke plek om te wandelen en fietsen. Op en rond de dijk en in het centrum van Schagen is het hele jaar door genoeg te beleven.

Rondom Schagen kijk je je ogen uit in een rijke afwisseling van landschappen: bollenvelden, grasland, akkers en natuurgebieden als het Zwanenmeer en het Robbenoordbos. Kom wandelen in de duinen, fietsen door pittoreske dorpjes, uitwaaien op het strand. Proef de rijke historie van de polders langs de Westfriese Omringdijk, met nu eens een molen en dan weer een stolpboerderij. Schagen heeft ook een mooie kustlijn met verschillende stranden.

Historie

Schagen ontwikkelde zich al in de middeleeuwen tot een bloeiende handelsplaats, waar kooplui en ambachtslieden hun brood verdienden. De 1e heer van de ‘vrije heerlijkheid’ Schagen was Willem van Beieren. Hij liet rond 1440 een stenen huis verbouwen tot een vierkante waterburcht: Slot Schagen. De 2 slottorens zijn gerestaureerd en het kasteel van weleer is herbouwd. Het Slot Schagen herbergt 13 hotelkamers en in de linker slottoren is een museum ondergebracht. Ook is de plaatselijke VVV gehuisvest in het Slot Schagen.

Genoeg te doen

Het hele jaar door, maar vooral in de zomermaanden, zijn er evenementen in Schagen. Zoals de 10 donderdagen die in het teken staan van de West-Friese Folklore met traditionele kleding en optochten met historische rijtuigen. In het 1e weekend van augustus is het AB Popweekend, het grootste openlucht popconcert in de wijde omtrek, dat duizenden belangstellenden naar Schagen trekt. Andere publiekstrekkers zijn de Paasveetentoonstelling, het Jazz- en Bluesweekend, het Kunstweekend en het Slotgrachtconcert zijn grote publiekstrekkers.

Noord-Holland-Noord wil zich verder ontwikkelen als krachtige regio met aantrekkelijke steden, hoogwaardige ov-knooppunten, goede verbindingen, unieke landschappen, fijne woondorpen en een sterke economische structuur. Een regio die sterk verbonden is met de MRA. NoordHolland Noord richt zich nu en in de toekomst op de regionale woningvraag, maar ziet dat in toenemende mate woningzoekenden vanuit de MRA hier een aantrekkelijk alternatief vinden. Noord-Holland Noord is ontdekt!

De regio kan en wil hierop inspelen door een aantal woningbouwlocaties (versneld) tot ontwikkeling te brengen. Niet door grootschalige, anonieme woongebieden te gaan ontwikkelen, maar door aantrekkelijke woonmilieus te ontwikkelen op karakteristieke, goed bereikbare locaties waar de bovenregionale marktdruk voelbaar is. Noord-Holland Noord creëert onder andere centrum-stedelijke en groen-stedelijke woonmilieus in de centrumsteden en bij ov-knooppunten. Aantrekkelijke milieus voor bewoners uit de regio én van buiten de regio. Ze sluiten goed aan bij de karakteristiek van de steden en hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities voor de ov-knooppunten. Daarnaast laten verhuisbewegingen zien dat de doelgroepen voor dit soort woonmilieus onvoldoende betaalbare alternatieven hebben in de Amsterdamse regio. Het zijn milieus met een woningdichtheid van 30 tot 50 woningen per hectare, met stedelijke uitschieters met hogere dichtheden op strategische plekken in de steden. Milieus voor huishoudens die een betaalbare, vaak grondgebonden woning zoeken in een aantrekkelijk omgeving. Dit kan bijvoorbeeld prima in een compact milieu met intensieve laagbouw en compacte woningen. Door te kiezen voor dit soort locaties wordt ongewenste concurrentie met de bestaande woningvoorraad (vooral in de jaren 70 en 80-wijken) voorkomen.

Versneld een deel van de plancapaciteit tot ontwikkeling brengen versterkt de centrum – steden Alkmaar en Hoorn, geeft invulling aan het ov-knoop – puntenbeleid in het omliggend gebied en is daarmee van grote waarde voor deze regio. Maar de meerwaarde is veel groter. Het kan bijdragen aan het oplossen van de druk op de woningmarkt in Amsterdam en omgeving. Noord-Holland gaat sterker fun – geren als één samenhangend systeem. Tegelijkertijd zal het ook leiden tot meer dynamiek in het oostelijk en noordelijk deel van Noord-Holland Noord: de Kop van Noord-Holland en het gebied ten oosten van Hoorn. Meer stedelijke dyna – miek in en rond de centrum – steden Alkmaar en Hoorn leidt tot extra druk op de woning – markt in heel Noord-Holland Noord, dit terwijl de druk op de woningmarkt vanuit de regio’s zelf al sterk is. Dit betekent dat het wenselijk is om naast de genoemde locaties in de zone Alkmaar – Hoorn, ook locaties ten noorden en oosten hiervan versneld tot ontwikkeling te brengen. Vooral locaties in de noordelijke (N245 / spoor Alk – maar – Schagen) en oostelijke corridor (Westfrisiaweg / spoor Hoorn – Enkhuizen) hebben perspectief. Denk hierbij aan locaties als Schagen-Mug – genburg-Zuid, Warmenhui – zen-Noord, ‘t Veld-Noord, Drechterland-Zuid, Waterwei – de-Stedebroec en Bangert-Oos – terpolder in Hoorn.

De Westfriese Poort ligt prachtig in de bocht van het Noord-Hollandsch kanaal dicht bij het pontje dat bewoners en bezoekers naar het centrum van de Kaasstad brengt. Het kanaal is drukbevaren door beroeps- en pleziervaart, wat een gezellige dynamiek teweegbrengt. De levendigheid maakt het wonen op deze plek uniek.

De mooie, historische binnenstad van Alkmaar is ook lopend prima te bereiken. Alkmaar staat bekend om de kaasmarkt, maar de stad is veel meer dan dat. Het prachtige centrum met monumentale panden aan smalle straatjes met bijzondere boetiekjes en winkels in ‘d’Oude Stad’,  bijvoorbeeld. Fantastisch om in rond te dwalen en de Alkmaarse historie te beleven. De fijne restaurants en leuke terrassen. Genieten van tentoonstellingen in Het Stedelijk, het Kaasmuseum of het Biermuseum. De indrukwekkende Grote Sint Laurenskerk en het gezellige Waagplein.

HISTORISCH EN HIP

Een bijzonder mooi stukje groen in de binnenstad is het Victoriepark. Alkmaar heeft een lange geschiedenis als vestingstad, maar daar is weinig meer van over. In het Victoriepark is nog een muurrestant te zien dat stamt uit de middeleeuwen. In het IJkgebouw is daarom niet alleen een hippe horeca- en ontmoetingsplek, maar ook een historisch informatiepunt dat veel vertelt over de geschiedenis, onder andere over de Victorie van Alkmaar. U kijkt hier op uit vanuit een deel van de appartementen in de Westfriese Poort.

Ook buiten het centrum is het goed toeven. Wijkt u tijdens een wandeling eens uit over de houten ophaalbruggen naar andere pittoreske buurtjes buiten de Singel. Of pak de fiets naar het Westerhout, het Alkmaarder Hout of Park Oosterhout met zijn vlindertuin. Nog een stukje doorfietsen en u komt bij de brede duinen van Schoorl en Bergen. Lekker uitwaaien op het Noordzeestrand. Kortom, Alkmaar is een bijzonder aangename, culturele, gezellige, groene plek om te wonen. Vraagt u het een willekeurige, nuchtere Alkmaarder op straat, dan zal hij zeggen: ‘In Alkmaar is het prima’.

 

PNO Garagebox Schagen is een park met 56 multifunctionele garageboxen die te huur zijn.

PNO Garageboxen zijn multifunctionele opslagruimtes, waar ook gewerkt kan worden. De boxen en het complex zijn goed beveiligd, 24/7 toegankelijk en centraal gelegen.  Ons park in Schagen Noord-Holland beschikt over extra faciliteiten, zoals een postadres voor elke box en een sanitaire ruimte. Een betrokken parkbeheerder zorgt voor het dagelijkse beheer.

De garageboxen voorzien in de groeiende vraag van klein zakelijke ondernemingen als; installateurs, schilders, vertegenwoordigers, webwinkels, cateraars, hoveniers, eventbureaus, foodtrucks, motoren opslag etc. naar multifunctionele kleinschalige bedrijfsruimtes.   De individuele bedrijfsunits zijn uitgevoerd als prefab betonnen garageboxen en voorzien van elektra en camera-beveiliging.

PNO Garagebox Schagen

De units hebben elk een eigen huisnummer en zijn geregistreerd in het BAG-register van de gemeente. De brievenbussen op ons park maken het voor ondernemers mogelijk zakelijke post te scheiden van prive post.   Daarnaast ontmoeten ondernemers elkaar op het PNO Garagebox complex en ontstaan er nieuwe samenwerkingen. 

Nieuw in Schagen: garagebox als werkruimte

SCHAGEN – Industrieterrein De Lus in Schagen is binnenkort 56 garageboxen rijker. De units zijn geschikt als garage, opslagruimte en als werkplek. Iedere box heeft een eigen postadres. De boxen zijn te huur vanaf 89 euro per maand.

Het garageboxconcept – een goed beveiligd complex met een flink aantal betaalbare garageboxen – is betrekkelijk nieuw. Er zijn inmiddels enkele van dit soort complexen in Nederland. Het garageboxcomplex in Schagen is de eerste in Noord-Holland.

“Toen we het concept onder ogen kregen, waren we gelijk enthousiast”, vertelt ondernemer Dennis Bruin van familie vastgoedbedrijf PNO Vastgoed. “Op industrieterrein De Lus in Schagen vonden we de perfecte locatie voor onze PNO Garageboxen: centraal gelegen en goed bereikbaar. Over een aantal weken beginnen we met de bouw en over een half jaar wordt het complex opgeleverd.”

Fijne oplossing

De PNO Garageboxen zijn multifunctionele ruimtes, geschikt voor opslag of werk. Denk aan ZZP-ers die hun gereedschap en materiaal willen opslaan, een handige doe-het-zelver die klusruimte zoekt, iemand met een webshop die z’n spullen niet meer kwijt kan, een bloemist die een koelcel kan gebruiken, een autoliefhebber die aan zijn oldtimer wil sleutelen of een vertegenwoordiger die opslagruimte nodig heeft.  

Bruin: “Voor kleine en startende ondernemers is het een fijne oplossing. Als je behoefte hebt aan extra ruimte, maar nog niet de financiële middelen hebt, is een PNO Garagebox ideaal. De boxen zijn al te huur vanaf 89 euro per maand. En voor dat bedrag krijg je meer dan alleen een kale ruimte; elke bedrijfsunit heeft namelijk een eigen huisnummer. Ondernemende huurders beschikken dus meteen over een zakelijk postadres.”

Prefab boxen

De individuele bedrijfsunits zijn betonnen prefab boxen. Er zijn verschillende types. Type twee is 6 meter lang, 3 meter breed en 2,5 meter hoog. Type drie is 7 meter lang, 3 meter breed en 3 meter hoog. De units zijn voorzien van elektra-aansluitingen, camerabeveiliging en een roldeur. De boxen zijn optioneel uit te breiden met vloercoating, een extra stroomgroep, krachtstroom, loopdeur, laadmogelijkheid voor een elektrisch voertuig en klimaatbeheersing.

24/7 toegankelijk

Het complex op De Lus in Schagen zal worden afgesloten met een elektrisch te bedienen hekwerk. Het complex is voor huurders 24/7 toegankelijk en wordt continue in de gaten gehouden via camerabeveiliging. Een parkbeheerder zorgt voor het dagelijkse beheer. Uiteraard zijn er ook sanitaire voorzieningen aanwezig.

Veel animo

Bruin merkt nu al dat er veel animo voor de nieuwe garagebox park is: “Geïnteresseerden verwijzen we graag door naar onze website www.pnogaragebox.nl. Het is nu al mogelijk om een box te reserveren.”

Meer info op onze speciale website: www.pnogaragebox.nl

PNO Vastgoed heeft per heden een beleggingsportefuille van 10 objecten in Alkmaar, Schagen en Limmen overgenomen van een particuliere belegger. Alle units zijn reeds verhuurd.

Als professioneel vastgoedbedrijf kopen wij panden en objecten in Noord-Holland-Noord aan ter uitbreiding van onze vastgoedportefeuille. Daarom wordt er blijvend naar vastgoed gevraagd en zijn wij altijd actief op zoek naar geschikte locaties en objecten om aan te kopen als belegging of ontwikkeling.

Back To Top