PNO Wonen

Op de woningmarkt is de vraag naar appartementen aanzienlijk groter dan het aanbod. Met name veel starters zijn op zoek naar een betaalbare woning. Wij beleggen voornamelijk in nieuwe appartementen in de regio Noord-Holland-Noord om deze te vervolgens in eigen beheer te verhuren. Wij zullen binnenkort onze nieuwe website lanceren.

Uitsluitend de beste kwaliteit materialen gebruiken we, alles volgens de laatste en nieuwste standaarden. In onze projecten is ook ‘groen’ erg belangrijk. Door het creëren van woonomgevingen met autoluwe straten, voldoende openbare ruimte, water en groene doorgangen.

Prachtig wonen in een appartement in Alkmaar

De Westfriese Poort ligt prachtig in de bocht van het Noord-Hollandsch kanaal dicht bij het pontje dat bewoners en bezoekers naar het centrum van de Kaasstad brengt. Het kanaal is drukbevaren door beroeps- en pleziervaart, wat een gezellige dynamiek teweegbrengt. De levendigheid maakt het wonen op deze plek uniek.

De mooie, historische binnenstad van Alkmaar is ook lopend prima te bereiken. Alkmaar staat bekend om de kaasmarkt, maar de stad is veel meer dan dat. Het prachtige centrum met monumentale panden aan smalle straatjes met bijzondere boetiekjes en winkels in ‘d’Oude Stad’,  bijvoorbeeld. Fantastisch om in rond te dwalen en de Alkmaarse historie te beleven. De fijne restaurants en leuke terrassen. Genieten van tentoonstellingen in Het Stedelijk, het Kaasmuseum of het Biermuseum. De indrukwekkende Grote Sint Laurenskerk en het gezellige Waagplein.

HISTORISCH EN HIP

Een bijzonder mooi stukje groen in de binnenstad is het Victoriepark. Alkmaar heeft een lange geschiedenis als vestingstad, maar daar is weinig meer van over. In het Victoriepark is nog een muurrestant te zien dat stamt uit de middeleeuwen. In het IJkgebouw is daarom niet alleen een hippe horeca- en ontmoetingsplek, maar ook een historisch informatiepunt dat veel vertelt over de geschiedenis, onder andere over de Victorie van Alkmaar. U kijkt hier op uit vanuit een deel van de appartementen in de Westfriese Poort.

Ook buiten het centrum is het goed toeven. Wijkt u tijdens een wandeling eens uit over de houten ophaalbruggen naar andere pittoreske buurtjes buiten de Singel. Of pak de fiets naar het Westerhout, het Alkmaarder Hout of Park Oosterhout met zijn vlindertuin. Nog een stukje doorfietsen en u komt bij de brede duinen van Schoorl en Bergen. Lekker uitwaaien op het Noordzeestrand. Kortom, Alkmaar is een bijzonder aangename, culturele, gezellige, groene plek om te wonen. Vraagt u het een willekeurige, nuchtere Alkmaarder op straat, dan zal hij zeggen: ‘In Alkmaar is het prima’.

Wonen in een appartement in Heiloo

Een prachtig dorp op een rustige plek grenzend aan de Randstad. Een gastvrije gemeente die zorg draagt voor een veilig en aangenaam leefklimaat. Echt een plek om thuis te komen.

Van oorsprong is Heiloo een agrarisch dorp, gelegen ten zuiden van Alkmaar. In de loop van de twintigste eeuw heeft het dorp zich ontwikkeld tot een forenzengemeente met zo’n 22.000 inwoners. De kwaliteit van het leven, het mooie groen en ruime karakter zijn hierbij behouden gebleven.

Groen & duurzaam

Duurzaamheid en groen staan centraal in Heiloo. De natuur krijgt op sommige plekken volop de ruimte, terwijl op andere plekken het openbaar groen op natuurvriendelijke en doordachte wijze zonder chemische middelen wordt onderhouden. In 1995 mocht Heiloo zich als eerste Nederlandse gemeente een jaar lang ‘Europa’s groenste gemeente’ noemen.

Sociaal

Kunst, cultuur, sport en recreatie en een rijk verenigingsleven bieden een stevige sociale samenhang in Heiloo en veraangenamen het leven. Daarnaast is de horeca goed vertegenwoordigd, zowel in kwaliteit en kwantiteit.

Bereikbaarheid

Zowel dankzij de gunstige ligging niet ver van de A9 als de spoorlijn, is Heiloo uitstekend bereikbaar. Grotere steden als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam bevinden zich op enkele tientallen kilometers van Heiloo en zijn eenvoudig met auto of openbaar vervoer te bereiken. Het strand ligt op nog geen vijf kilometer van de dorpskern. Daarnaast is het fietspadennet uitgebreid en goed onderhouden.

Ruimte, rust, schoonheid en eindeloze vergezichten van het schitterende Noord-Hollandse landschap, in Heiloo is het allemaal heel dichtbij.

Woningen en appartementen te huur in Noord Holland Noord

Noord-Holland-Noord wil zich verder ontwikkelen als krachtige regio met aantrekkelijke steden, hoogwaardige ov-knooppunten, goede verbindingen, unieke landschappen, fijne woondorpen en een sterke economische structuur. Een regio die sterk verbonden is met de MRA. NoordHolland Noord richt zich nu en in de toekomst op de regionale woningvraag, maar ziet dat in toenemende mate woningzoekenden vanuit de MRA hier een aantrekkelijk alternatief vinden. Noord-Holland Noord is ontdekt!

De regio kan en wil hierop inspelen door een aantal woningbouwlocaties (versneld) tot ontwikkeling te brengen. Niet door grootschalige, anonieme woongebieden te gaan ontwikkelen, maar door aantrekkelijke woonmilieus te ontwikkelen op karakteristieke, goed bereikbare locaties waar de bovenregionale marktdruk voelbaar is. Noord-Holland Noord creëert onder andere centrum-stedelijke en groen-stedelijke woonmilieus in de centrumsteden en bij ov-knooppunten. Aantrekkelijke milieus voor bewoners uit de regio én van buiten de regio. Ze sluiten goed aan bij de karakteristiek van de steden en hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities voor de ov-knooppunten. Daarnaast laten verhuisbewegingen zien dat de doelgroepen voor dit soort woonmilieus onvoldoende betaalbare alternatieven hebben in de Amsterdamse regio. Het zijn milieus met een woningdichtheid van 30 tot 50 woningen per hectare, met stedelijke uitschieters met hogere dichtheden op strategische plekken in de steden. Milieus voor huishoudens die een betaalbare, vaak grondgebonden woning zoeken in een aantrekkelijk omgeving. Dit kan bijvoorbeeld prima in een compact milieu met intensieve laagbouw en compacte woningen. Door te kiezen voor dit soort locaties wordt ongewenste concurrentie met de bestaande woningvoorraad (vooral in de jaren 70 en 80-wijken) voorkomen.

Versneld een deel van de plancapaciteit tot ontwikkeling brengen versterkt de centrum – steden Alkmaar en Hoorn, geeft invulling aan het ov-knoop – puntenbeleid in het omliggend gebied en is daarmee van grote waarde voor deze regio. Maar de meerwaarde is veel groter. Het kan bijdragen aan het oplossen van de druk op de woningmarkt in Amsterdam en omgeving. Noord-Holland gaat sterker fun – geren als één samenhangend systeem. Tegelijkertijd zal het ook leiden tot meer dynamiek in het oostelijk en noordelijk deel van Noord-Holland Noord: de Kop van Noord-Holland en het gebied ten oosten van Hoorn. Meer stedelijke dyna – miek in en rond de centrum – steden Alkmaar en Hoorn leidt tot extra druk op de woning – markt in heel Noord-Holland Noord, dit terwijl de druk op de woningmarkt vanuit de regio’s zelf al sterk is. Dit betekent dat het wenselijk is om naast de genoemde locaties in de zone Alkmaar – Hoorn, ook locaties ten noorden en oosten hiervan versneld tot ontwikkeling te brengen. Vooral locaties in de noordelijke (N245 / spoor Alk – maar – Schagen) en oostelijke corridor (Westfrisiaweg / spoor Hoorn – Enkhuizen) hebben perspectief. Denk hierbij aan locaties als Schagen-Mug – genburg-Zuid, Warmenhui – zen-Noord, ‘t Veld-Noord, Drechterland-Zuid, Waterwei – de-Stedebroec en Bangert-Oos – terpolder in Hoorn.