Binnenkort nieuwe website PNO Wonen

De kwaliteit en design van nu. Dat is Turn Key wonen. PNO Wonen renoveert en bouwt woningen / appartementen voornamelijk in de regio Noord-Holland-Noord. Uitsluitend de beste kwaliteit materialen gebruiken we, alles volgens de laatste en nieuwste standaarden.

Naast de kwaliteit van de woning is locatie even belangrijk. Wij zijn voornamelijk actief in Heiloo en Alkmaar.

In onze projecten is ook ‘groen’ erg belangrijk. Door het creëren van woonomgevingen met autoluwe straten, voldoende openbare ruimte, water en groene doorgangen.

Wonen in Heiloo

Een prachtig dorp op een rustige plek grenzend aan de Randstad. Een gastvrije gemeente die zorg draagt voor een veilig en aangenaam leefklimaat. Echt een plek om thuis te komen.

Van oorsprong is Heiloo een agrarisch dorp, gelegen ten zuiden van Alkmaar. In de loop van de twintigste eeuw heeft het dorp zich ontwikkeld tot een forenzengemeente met zo’n 22.000 inwoners. De kwaliteit van het leven, het mooie groen en ruime karakter zijn hierbij behouden gebleven.

Groen & duurzaam

Duurzaamheid en groen staan centraal in Heiloo. De natuur krijgt op sommige plekken volop de ruimte, terwijl op andere plekken het openbaar groen op natuurvriendelijke en doordachte wijze zonder chemische middelen wordt onderhouden. In 1995 mocht Heiloo zich als eerste Nederlandse gemeente een jaar lang ‘Europa’s groenste gemeente’ noemen.

Sociaal

Kunst, cultuur, sport en recreatie en een rijk verenigingsleven bieden een stevige sociale samenhang in Heiloo en veraangenamen het leven. Daarnaast is de horeca goed vertegenwoordigd, zowel in kwaliteit en kwantiteit.

Bereikbaarheid

Zowel dankzij de gunstige ligging niet ver van de A9 als de spoorlijn, is Heiloo uitstekend bereikbaar. Grotere steden als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam bevinden zich op enkele tientallen kilometers van Heiloo en zijn eenvoudig met auto of openbaar vervoer te bereiken. Het strand ligt op nog geen vijf kilometer van de dorpskern. Daarnaast is het fietspadennet uitgebreid en goed onderhouden.

Ruimte, rust, schoonheid en eindeloze vergezichten van het schitterende Noord-Hollandse landschap, in Heiloo is het allemaal heel dichtbij.

Woningen in Noord Holland Noord

Noord-Holland-Noord wil zich verder ontwikkelen als krachtige regio met aantrekkelijke steden, hoogwaardige ov-knooppunten, goede verbindingen, unieke landschappen, fijne woondorpen en een sterke economische structuur. Een regio die sterk verbonden is met de MRA. NoordHolland Noord richt zich nu en in de toekomst op de regionale woningvraag, maar ziet dat in toenemende mate woningzoekenden vanuit de MRA hier een aantrekkelijk alternatief vinden. Noord-Holland Noord is ontdekt!

De regio kan en wil hierop inspelen door een aantal woningbouwlocaties (versneld) tot ontwikkeling te brengen. Niet door grootschalige, anonieme woongebieden te gaan ontwikkelen, maar door aantrekkelijke woonmilieus te ontwikkelen op karakteristieke, goed bereikbare locaties waar de bovenregionale marktdruk voelbaar is. Noord-Holland Noord creëert onder andere centrum-stedelijke en groen-stedelijke woonmilieus in de centrumsteden en bij ov-knooppunten. Aantrekkelijke milieus voor bewoners uit de regio én van buiten de regio. Ze sluiten goed aan bij de karakteristiek van de steden en hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities voor de ov-knooppunten. Daarnaast laten verhuisbewegingen zien dat de doelgroepen voor dit soort woonmilieus onvoldoende betaalbare alternatieven hebben in de Amsterdamse regio. Het zijn milieus met een woningdichtheid van 30 tot 50 woningen per hectare, met stedelijke uitschieters met hogere dichtheden op strategische plekken in de steden. Milieus voor huishoudens die een betaalbare, vaak grondgebonden woning zoeken in een aantrekkelijk omgeving. Dit kan bijvoorbeeld prima in een compact milieu met intensieve laagbouw en compacte woningen. Door te kiezen voor dit soort locaties wordt ongewenste concurrentie met de bestaande woningvoorraad (vooral in de jaren 70 en 80-wijken) voorkomen.

Versneld een deel van de plancapaciteit tot ontwikkeling brengen versterkt de centrum – steden Alkmaar en Hoorn, geeft invulling aan het ov-knoop – puntenbeleid in het omliggend gebied en is daarmee van grote waarde voor deze regio. Maar de meerwaarde is veel groter. Het kan bijdragen aan het oplossen van de druk op de woningmarkt in Amsterdam en omgeving. Noord-Holland gaat sterker fun – geren als één samenhangend systeem. Tegelijkertijd zal het ook leiden tot meer dynamiek in het oostelijk en noordelijk deel van Noord-Holland Noord: de Kop van Noord-Holland en het gebied ten oosten van Hoorn. Meer stedelijke dyna – miek in en rond de centrum – steden Alkmaar en Hoorn leidt tot extra druk op de woning – markt in heel Noord-Holland Noord, dit terwijl de druk op de woningmarkt vanuit de regio’s zelf al sterk is. Dit betekent dat het wenselijk is om naast de genoemde locaties in de zone Alkmaar – Hoorn, ook locaties ten noorden en oosten hiervan versneld tot ontwikkeling te brengen. Vooral locaties in de noordelijke (N245 / spoor Alk – maar – Schagen) en oostelijke corridor (Westfrisiaweg / spoor Hoorn – Enkhuizen) hebben perspectief. Denk hierbij aan locaties als Schagen-Mug – genburg-Zuid, Warmenhui – zen-Noord, ‘t Veld-Noord, Drechterland-Zuid, Waterwei – de-Stedebroec en Bangert-Oos – terpolder in Hoorn.